ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ «ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ»

Πειραματική διάταξη σε ξύλινο συναρμολογούμενο κιτ, η οποία παράγει 3 διαφορετικές μορφές «Πράσινης Ενέργειας»: κινητική, ηλιακή και αιολική ενέργεια και τις μετατρέπει σε ηλεκτρική ενέργεια. Ιδανική για σχολεία.